Tuglase 7 ühiselamu
Tellija Eesti Põllumajandusülikool
Projektijuht Andres Soom
Aadress Tuglase 7