Tuglase 7 ühiselamu
Tellija Eesti Põllumajandusülikool
Projektijuht / objektijuht Andres Soom
Aadress Tuglase 7