Kohtla-Järve põlevkivitööstuse ohtlike jäätmete prügila põlengu likvideerimine
Tellija Keskkonnaministeerium
Projektijuht Lauri Matteus
Aadress Kohtla-Järve