Kohtla-Järve Tööstuspargi taristu ehitamine
Rajatakse ca 1600 m pikkuses tehnopargi sisesed uued teed koos vee-, kanalisatsiooni-, gaasi- ja aurutrassiga, tänavavalgustus ja sidekanalisatsioon.
Tellija SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus
Projektijuht / objektijuht Lauri Matteus /Rein-Erik Kaar
Aadress Uus-Tehase tn