Pepleri 14 üliõpilaselamu rekonstrueerimine
Tellija Tartu Ülikool
Projektijuht / objektijuht Andres Soom
Aadress Pepleri 14