Pepleri 14 üliõpilaselamu rekonstrueerimine
Tellija Tartu Ülikool
Projektijuht Andres Soom
Aadress Pepleri 14