Tartu Jaani Kiriku restaureerimine
Tellija Tartu Jaani Kirik SA
Projektijuht / objektijuht Toomas Karro
Aadress Jaani 5