Tartu Jaani Kiriku restaureerimine
Tellija Tartu Jaani Kirik SA
Projektijuht Toomas Karro
Aadress Jaani 5