Tartu kutsehariduskeskuse õppehoone
Tellija Tartu Linnavalitsuse haridusosakond
Projektijuht / objektijuht Eke Kurg
Aadress Kopli 1