Tartu kutsehariduskeskuse õppehoone
Tellija Tartu Linnavalitsuse haridusosakond
Projektijuht Eke Kurg
Aadress Kopli 1