Tartu Toidu- ja veterinaarlabori juurdeehitus
Tellija Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
Projektijuht Tauno Lang
Aadress Kreutzwaldi 30