Uudised ja

pressiteated

Uudised 04.06.2024

Kallid Rand & Tuulberg pere, sõbrad ja partnerid!

Meie pühendumus kestlikkusele

Rand & Tuulberg pikaajaline edu on tihedalt seotud meie võimega luua väärtust, mitte ainult omanikele, vaid ka oma töötajatele, klientidele, kogukondadele ja keskkonnale. Sellest tulenevalt, et ka tulevased põlvkonnad saaksid neid samu väärtusi nautida, oleme pühendunud kestlike keskkonna-, sotsiaal ja juhtimispõhimõtete integreerimisele meie igapäeva tegevusse.

Keskkond

Ei ole mõtet salata, ehitus on väga suure mõjuga ümbritsevale keskkonnale. Olles Eesti üks juhtivaid peatöövõtjaid on meil suurepärane võimalus kutsuda ellu tõelisi muutusi kogu ehituse väärtusahelas. Selle saavutamiseks me:

  • Vähendame oma jalajälge – meie eesmärk on saada kliima neutraalseks aastaks 2045. Selleks vähendame oma kasvuhoonegaaside heidet 50% võrra aastaks 2030 muutudes energia tõhusamaks, kasutades energiat taastuvatest allikatest ja minnes järk-järgult üle säästlikumale masinapargile.
  • Jätkame keskkonnahoiuga – oleme ettevõttes juurutanud rahvusvahelise keskkonnajuhtimise süsteemi. Lähtume nendest põhimõtetest oma igapäeva töös ja otsime võimalusi panustada täiendavalt keskkonnahoidu. Meie eesmärk siin on väga selge – meil ei tohi olla ühtegi reostusega seotud intsidenti.
  • Juurutame ringmajanduse põhimõtted kõigis oma protsessides – loome ajas kestvaid hooneid ja rajatisi, kasutame materjale kokkuhoidlikult, vähendame jäätmete hulka ning loome eeldused tulevikus meie loodu taaskasutamiseks. Selleks hangime vähemalt 50% materjalidest jätkusuutlikest allikatest aastaks 2030. Vähendame oma ehitusplatsidel tekkivate jäätmete hulka 50% võrra aastaks 2030.

Sotsiaalne vastutus

Meie kõige suurem vara on inimesed. Oleme olnud ja oleme ka edaspidi inimesekeskne organisatsioon. Tahame edendada jätkusuutlikke sotsiaalseid praktikaid kogu oma väärtusahelas ning kaasata meie poolt mõjutatud kogukondi.

  • Tagame töötajate heaolu ja arengu – oleme pühendunud kaasava, toetava ja turvalise keskkonna pakkumisele ning hoidmisele. Edendame töötajate tervishoidu ja arengut. Viime sisse regulaarsed töötajate heaolu uuringud ning arenguvestlused.
  • Hoolitseme oma partnerite eest – meie ehitusplatsid on turvalised paigad, kus kõik saavad tööd teha vabalt ja hirmuta. Tagame, et meie töötervishoiu- ja tööohutuse juhtimissüsteem töötab. Teeme kõik endast oleneva, et meie ehitusplatsidel ei juhtu ühtegi tööõnnetust.
  • Kaasame kogukondi – teeme aktiivselt koostööd ja anname kogukondadele tagasi. Tahame saada usaldusväärseimaks peatöövõtjaks Eestis.

Juhtimise tipptase

Jätkusuutlikkuse eesmärkide saavutamise peamine eeldus on väga tugev juhtimine.

  • Käitume eetiliselt – arvestame teistega, vastutame oma tegude ja sõnade eest. Loome 2025. aasta lõpuks ühtse käitumisjuhendi ja võimaluse rikkumistest teatamiseks.
  • Oleme läbipaistvad – jagame julgelt teistega oma eesmärke, saavutusi kuid ka tagasilööke. Avaldame iga-aastaselt oma kestlikkusaruande.
  • Juhime riske – tuvastame ja maandame riske, mis võivad tekkida keskkonnamuutuste, sotsiaalsete probleemide või eetiliste küsimuste tõttu. Viime läbi regulaarseid riskianalüüse.

Me loome pikaajalist väärtust. Meie inimesed, ettevõtte kultuur, kliendid ja uuendusmeelsus on võtmetähtsusega. Kestlikkuse teemadega tegelemine annab meile konkurentsieelise ning tõstab meie usaldusväärsust. Kutsume teid liituma meie teekonnaga, töötame koos parema homse nimel. Ainult koos tagame selle, et säilib keskkond ja meie loodu on Rajatud Püsima.

Täname teid jätkuva toetuse eest!

Lugupidamisega,

Tambet, Maiken, Lauri, Joonas