Narva logistika ja tööstuspargi taristu ehitamine (II etapp)
Rajatakse ca 1900 m pikkuses tehnopargi sisesed uued teed koos vee-, kanalisatsiooni- ja gaasitrassiga, tänavavalgustus ja sidekanalisatsioon.
Tellija SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus
Projektijuht / objektijuht Lauri Matteus/Rein-Erik Kaar
Aadress Kadastiku tn