Emajõe 110/10 kV GIS alajaam
Tellija Empower EEE AS
Projektijuht / objektijuht Sven Machorov
Aadress Vabaduse pst. 10