Emajõe 110/10 kV GIS alajaam
Tellija Empower EEE AS
Projektijuht Sven Machorov
Aadress Vabaduse pst. 10